Parties & Bands 2023

Tři párty, tři kapely, spousta swingu v různých tempech. 

Drei Partys, drei Bands und jede Menge Swing.

Three parties, three bands and a lot of swing music.


Pátek / Freitag / Friday 17. 11. 2023, 20:30

vstupné / Eintritt / admission: 290 CZK / 12 € | vstupenky / Tickets

The Splanky 6

(GER / Heidelberg )

Tato skupina profesionálních hudebníků pod vedením Jense Weidenheimera, bubeníka a zakladatele, který je milovníkem swingového tance v komunitě Heidelberg Lindy Hop, se úspěšně snaží udržet swingovou scénu naživu. Pro všechny příznivce swingové hudby je "Splanky" synonymem pohody, svěžesti a mimořádné lehkosti - stejně jako legendární melodie Counta Basieho. Se svým retro repertoárem skladeb z 30., 40. a 50. let je "The Splanky 6" dokonalým doplňkem každé swingové párty. Pět groovy chlapíků a jedna oduševnělá dáma přesně vědí, co je potřeba k tomu, aby se parket rozskákal. Tato dynamika vás donutí poklepávat nohou a pohupovat se v jejich nakažlivých rytmech. Nenechte si ujít tento mimořádně letitý hudební zážitek "The Splanky 6" v Plzni!

Jens Weidenheimer, der Schlagzeuger und Gründer, ist ein begeisterter Swingtänzer der Heidelberger Lindy Hop-Community. Die Gruppe professioneller Musiker hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Swing-Szene am Leben zu erhalten. Für alle Fans der Swing-Musik ist "Splanky" ein Synonym für cool, frisch und besonders fetzig - genau wie der legendäre Count Basie-Song. Mit ihrem Retro-Repertoire aus den 30er, 40er und 50er Jahren sind "The Splanky 6" die perfekte Ergänzung für jede Swing-Party. Die fünf groovigen Jungs und die gefühlvolle Lady wissen genau, was nötig ist, um die Tanzfläche zum Hüpfen zu bringen. Bei dieser Dynamik werden Sie mit den Füßen wippen und sich zu ihren ansteckenden Rhythmen wiegen. Verpassen Sie bei ihrem nächsten Auftritt in Pilsen nicht dieses extravagante Musikerlebnis von "The Splanky 6"!

From the mind of Jens Weidenheimer, the drummer and founder, who's a swing dance aficionado of the Heidelberg Lindy Hop community, this group of professional musicians is dedicated to keeping the swing scene alive. For all fans of Swing music, "Splanky" is synonymous with cool, fresh, and extra fly—just as the legendary Count Basie tune. With their retro repertoire of tunes from the 30s, 40s, and 50s, "The Splanky 6" is the perfect addition to any swingin' shindig. The five groovy guys and one soulful lady know exactly what it takes to get the dance floor jumpin'. This dynamic will have you tapping your feet and swaying to their infectious rhythms. Don't miss out on this extra fly musical experience of "The Splanky 6" at their performance in Pilsen!


Sobota / Samstag / Saturday 18. 11. 2023, 19:30 (live music at 20:30)

vstupné / Eintritt / admission: 490 CZK / 20 € | vstupenky / Tickets

The Splanky 6

(GER / Heidelberg)

The Splanky 6 se na Vás budou těšit podruhé, v sobotu na stage ve velké hale!

Die Splanky 6 freuen sich darauf, euch am Samstag zum zweiten Mal auf der Bühne im großen Saal zu sehen!

The Splanky 6 are looking forward to seeing you for the second time on Saturday on the stage in the big hall!

Pilsner Jazz Band

(Plzeň | Pilsen / CZ)

Za 15 let své existence se kapela stala stálicí české swingové scény. Je pravidelným účastníkem festivalů po celé ČR i v mnohých evropských zemích (Švédsko, Švýcarsko, Lotyšsko, Polsko, Německo, ...), v lednu 2020 sklízel band úspěch v USA (Virginia, Washington D.C., New York). Jádrem repertoáru jsou proaranžované swingové skladby orchestrů Duke Ellingtona, Counta Basieho i Glenna Millera, nechybí však i dixieland tzv. chicagského stylu. Předloni vydala kapela své již čtvrté CD, záznam z koncertu ve Washingtonu - Live at the Kennedy CenterPilsner Jazz Band je pořadatelem Lindy Hop Herbst Campu, zároveň též Mezinárodního dixielandového festivalu Plzeň i pravidelných swingových tančíren "Po siréně swing!".

In den 15 Jahren ihres Bestehens hat sich die Band zu einem festen Bestandteil der tschechischen Swingszene entwickelt. Sie nimmt regelmäßig an Festivals in der ganzen Tschechischen Republik und in vielen europäischen Ländern (Schweden, Schweiz, Lettland, Polen, Deutschland, ...) teil, im Januar 2020 hatte die Band große Erfolge in den USA (Virginia, Washington DC, New York). Den Kern des Repertoires bilden arrangierte Swing-Kompositionen von Orchestern von Duke Ellington, Count Basie und Glenn Miller, aber auch ein Dixieland des sogenannten Chicago-Stils. Vorletztes Jahr veröffentlichte die Band ihre vierte CD, eine Aufnahme von einem Konzert in Washington - Live at the Kennedy CenterPilsner Jazz Band ist Veranstalter des Lindy Hop Herbst Camps, sowie des Internationalen Dixieland Festival Pilsen und regelmäßiger Swingtanzabenden "After the siren swing!".

In the 15 years of its existence, the band has become an integral part of the Czech swing scene. They regularly take part in festivals all over the Czech Republic and in many European countries (Sweden, Switzerland, Latvia, Poland, Germany, ...), in January 2020 the band had great success in the USA (Virginia, Washington DC, New York). The core of the repertoire consists of arranged swing compositions by orchestras by Duke Ellington, Count Basie and Glenn Miller, but also a Dixieland of the so-called Chicago style. In 2021 the band released their fourth CD, a recording from a concert in Washington - Live at the Kennedy CenterPilsner Jazz Band is the organizer of the Lindy Hop Herbs Camp, as well as the International Dixieland Festival Pilsen and regular swing dance evenings "After the siren swing!".


Neděle / Sonntag / Sunday 19. 11. 2023, 15:00

vstupné dobrovolné / Eintritt freiwillig / admission voluntary

Swing Devils of Pilsen

(Plzeň | Pilsen / CZ)

Swing Devils of Pilsen přizpůsobuje své obsazení i repertoár každé příležitosti. Nechte se překvapit, kdo a co vám zahraje k nedělnímu swingovému odpoledni!

Die Swing Devils of Pilsen passen ihr Programm und ihr Repertoire an jeden Anlass an. Lassen Sie sich überraschen, wer und was für Ihren sonntäglichen Swing-Nachmittag spielen wird!

Swing Devils of Pilsen adapts its line-up and repertoire to every occasion. Be surprised who and what will play for your Sunday swing afternoon!