2023: lektoři | Lehrer | teachers

Gaby & Nathan (USA / New York)

Charlotte & Jordan (GER / Berlin | USA)

Míša & Štěpán (CZ / Prague)

Lenka & Jirka (CZ / Pilsen)

Kamila (CZ / Pilsen)

Gaby & Nathan

Gaby Cook je profesionálka lindy hopu všech žánrů. Posledních 15 let se aktivně podílí na světové lindy hopové scéně - mimo jiné vyučuje a vystupuje na akcích jako Herräng Dance Camp, Lindy Focus, Paris Jazz Roots, Rock That Swing Festival, Stompology, Lindyfest a IG hop Dance Residency ve Vídni. Kromě své učitelské kariéry je také choreografkou a interpretkou materiálu pro lindy hopová vystoupení pro publikum všeho druhu.

V současné době je uměleckou ředitelkou dvou newyorských tanečních souborů založených na jazyce swingu a vernakulárního jazzu: Wild Rhythm Dance Company a Gatsby Entertainment. Tyto dvě společnosti uvedly celovečerní představení na scénách jako Jacob's Pillow Inside/Out Series, Jazz at Lincoln Center Orchestra, 92nd St Y, Midsummer Night Swing at Lincoln Center, The Great Gatsby Party a mnoho vystoupení v Rainbow Room v Rockefellerově centru. Wild Rhythm je v současné době rezidenčním tanečním souborem Brooklyn College v rámci programu CUNY Dance Initiative pro sezónu 2019-2020.

Ve třídě je hravá, poučná a upřímná. Prostřednictvím výuky tance se snaží propojit nové publikum s nesmírně bohatou historií swingových tanců. V prostoru třídy upřednostňuje rovnost followerů a leaderů - a prosazuje přístup k výuce partnerského tanečního obsahu založený na pohybuj jako takovém.

Nathan Bugh "zazářil" v Carnegie Hall, kde tančil lindy hop s orchestrem New York Pops. Vystupoval také ve slavném harlemském divadle Apollo Theater v představení "Swingin' Frankie's Way". Nathan oživil 20. léta v epizodě "Great Gatsby" v pořadu Davida Tutery "My Fair Wedding"; objevil se v pořadu FoxNC "Fox and Friends Christmas" s Georgem Gee; a tančil Lindy Hop v legendární taneční mekce Jacob's Pillow jako součást Vanaver Caravan's "Earth Beat". Tančil také v několika hudebních videoklipech, mimo jiné v klipu skupiny Weepies "Be My Honey Pie".

Jako národní soutěžící získal Nathan 1. místo v divizích Lindy, Slow Dancing, Solo Charleston, Team, Jill&Jack a Cabaret. Je jedním z nejvýznamnějších sólových tanečníků na světě, který vyhrál soutěže Ultimate Lindy Hop Showdown (2012) a International Lindy Hop Championships (2014). Je také režisérem a choreografem skupiny "Yeah Man", týmových šampionů ILHC z roku 2015. Žije v New Yorku, kde pravidelně vystupuje a vyučuje ve spojení s tanečními skupinami Syncopated City Dance Company a Gaby Galore.

Gaby Cook ist eine erfahrene Lindy-Hopperin aller Couleur. Seit 15 Jahren ist sie ein aktiver Profi in der weltweiten Lindy Hop Szene - sie unterrichtet und tritt auf Veranstaltungen wie dem Herräng Dance Camp, Lindy Focus, Paris Jazz Roots, Rock That Swing Festival, Stompology, Lindyfest und der IG hop Dance Residency in Wien auf. Neben ihrer Karriere als Lehrerin ist sie auch Choreografin und Performerin von Lindy Hop-Performances für Publikum aller Art.

Derzeit ist sie künstlerische Leiterin von zwei New Yorker Tanzkompanien, die in der Sprache des Swing und Vernacular Jazz arbeiten: Wild Rhythm Dance Company und Gatsby Entertainment. Diese beiden Compagnien haben auf Bühnen wie Jacob's Pillow Inside/Out Series, Jazz at Lincoln Center Orchestra, 92nd St Y, Midsummer Night Swing at Lincoln Center, The Great Gatsby Party und bei vielen Auftritten im Rainbow Room im Rockefeller Center gezeigt. Wild Rhythm ist derzeit eine Tanzkompanie, die im Rahmen des CUNY Dance Initiative Programms für die Saison 2019-2020 am Brooklyn College gastiert.

Im Klassenzimmer ist sie spielerisch, informativ und ehrlich. Durch das Unterrichten von Tanz versucht sie, ein neues Publikum mit der unermesslich reichen Geschichte der Tänze der Swing-Ära zu verbinden. Sie legt großen Wert auf die Gleichberechtigung von Schülern und Lehrern im Klassenzimmer und setzt sich für einen Ansatz ein, bei dem die Bewegung im Vordergrund steht, wenn es um die Vermittlung von Partnertanz geht.

Nathan Bugh "rockte die Bühne" in der Carnegie Hall und tanzte Lindy Hop mit dem New York Pops Orchestra. Und er ist in Harlems berühmtem Apollo Theater in "Swingin' Frankie's Way" aufgetreten. Nathan erweckte die 20er Jahre in der "Great Gatsby"-Episode von David Tuteras "My Fair Wedding" zum Leben; er trat in der FoxNC-Sendung "Fox and Friends Christmas" mit George Gee auf und tanzte Lindy Hop im legendären Tanzmekka Jacob's Pillow als Teil von Vanaver Caravans "Earth Beat". Er hat auch in mehreren Musikvideos getanzt, unter anderem in "Be My Honey Pie" von den Weepies.

Bei nationalen Wettbewerben hat Nathan den ersten Platz in den Kategorien Lindy, Slow Dancing, Solo Charleston, Team, Jill&Jack und Cabaret belegt. Er ist einer der herausragendsten Solo-Jazz-Wettkämpfer der Welt und hat sowohl den Ultimate Lindy Hop Showdown (2012) als auch die International Lindy Hop Championships (2014) gewonnen. Er ist auch der Regisseur und Choreograf von "Yeah Man", den ILHC-Team-Champions von 2015. Er lebt in New York City, wo er regelmäßig auftritt und unterrichtet, zusammen mit der Syncopated City Dance Company und Gaby Galore.

Gaby Cook is a veteran lindy hopper of all stripes. For the last 15 years, she has been an active professional in the global lindy hop scene — teaching and performing for events such as Herräng Dance Camp, Lindy Focus, Paris Jazz Roots, Rock That Swing Festival, Stompology, Lindyfest and the IG hop Dance Residency in Vienna among others. In addition to her career as a teacher, she is also a choreographer and performer of lindy hop performance material for audiences of all kinds.

Currently she is artistic director for two New York dance based companies based in the language of Swing and Vernacular Jazz: Wild Rhythm Dance Company and Gatsby Entertainment. These two companies have presented feature performances on stages like Jacob's Pillow Inside/Out Series, Jazz at Lincoln Center Orchestra, 92nd St Y, Midsummer Night Swing at Lincoln Center, The Great Gatsby Party and many appearances at the Rainbow Room at Rockefeller Center. Wild Rhythm is a current dance company in residence at Brooklyn College through the CUNY Dance Initiative program for the 2019-2020 season.

In the classroom, she is playful, informative and honest. Through teaching dance, she seeks connect new audiences to the immensely rich history of swing-era dances. She prioritizes equality for followers and leaders in the classroom space — and has championed a movement first approach to teaching partnered dance content.

Nathan Bugh "rocked the stage" at Carnegie Hall, dancing Lindy Hop with the New York Pops Orchestra. And he has performed in Harlem's famous Apollo Theater, in "Swingin' Frankie's Way." Nathan brought the 20's to life in the "Great Gatsby" episode of David Tutera's "My Fair Wedding;" appeared on FoxNC's "Fox and Friends Christmas" with George Gee; and he danced Lindy Hop at the legendary dance mecca, Jacob's Pillow, as part of the Vanaver Caravan's "Earth Beat." He has also danced in several music videos, including the Weepies, "Be My Honey Pie."

As a national competitor, Nathan has taken 1st place in Lindy, Slow Dancing, Solo Charleston, Team, Jill&Jack, and Cabaret divisions. He is one of the most eminent solo-jazz contestants in the world, having won both the Ultimate Lindy Hop Showdown (2012) and International Lindy Hop Championships (2014). He is also the director and choreographer of "Yeah Man," the 2015 ILHC Team champions. He is based in New York City, where he performs and teaches regularly, in affiliation with Syncopated City Dance Company, and Gaby Galore.

Lenka & Jirka

Lenka Sekaninová, rodačka ze slovenských Košic, je profesionální tanečnice, lektorka, choreografka a zakladatelka tanečního studia Dance by Lion´s Plzeň. Na tanečním parketě v podstatě vyrostla a zasvětila mu celý svůj život. Láska k tanci z ní přímo čiší a tvrdí, že na parketě se nedá unavit, protože tanec člověka energií nabíjí. Je iniciátorkou různých tanečních projektů a autorkou mnohých mistrovských choreografií. Jako taneční chameleon s lehkostí proplouvá různými tanečními styly. Svou taneční cestu započala ve 3 letech soutěžním společenským tancem, ke kterému se postupně přidali moderní tanec, jazzdance, salsa a v roce 2008 také swing, jehož variabilita, rozmanitost a bezstarostnost jí natolik učarovali, že mu dnes věnuje nejvíc prostoru a jeho vlivy jsou patrné ve vší její práci. V roce 2007 byla finalistkou televizní taneční soutěže Bailando. Soutěží ve swingu se z času na čas účastní pro zábavu a v Mnichově na festivalu Rock That Swing se s Petrem Benešem protančili do finále Lindy Cupu a vyhráli Shag Battle.

Jirka Winter se k tanci poprvé dostal ve svých 14-ti letech, kdy se přihlásil na kurzy swingu u Lenky. Od té doby vyzkoušel spoustu tanců, ale žádný ho nezaujal tolik jako swing. Jeho velkou oblibou je cestování a díky tomu nasbíral zkušenosti na swingových festivalech různě po světě. Během svého studijního života se na rok přestěhoval do irského Dublinu, kde tančil a vedl kurzy v taneční škole Full Swing Dublin. Na lekcích se nejvíce zaměřuje na pocit z tance a hudby a říká, že tanec je spojení 3 faktorů - sebe, partnera/partnerky a hudby.

Lenka Sekaninová ist eine professionelle Tänzerin, erfahrene Trainerin und Choreographin sowie Gründerin und Lehrerin des Pilsener Tanzstudios "Dance by Lions". Sie ist auf dem Tanzparkett aufgewachsen und hat ihr ganzes Leben dem Tanz gewidmet. Sie strahlt vor Liebe und Begeisterung zum Tanz und steckt mit ihrer Leidenschaft auch ihre Schüler/innen an. Im Unterricht ist sie konsequent und erwartet Disziplin. Laut Lenka lädt das Tanzen die Batterien des Menschen wieder auf.

Jirka Winter begann im Alter von 14 Jahren mit dem Tanzen, als er bei Lenka Swing-Kurse teilnahm. Seitdem hat er viele Tänze ausprobiert, aber keiner hat ihn so sehr interessiert wie Swing. Seine große Freude ist das Reisen, und so hat er auf Swing-Festivals in aller Welt Erfahrungen gesammelt. Während seiner Studienzeit zog er für ein Jahr nach Dublin, Irland, wo er an der Tanzschule Full Swing Dublin tanzte und unterrichtete. In seinen Kursen konzentriert er sich vor allem auf das Gefühl des Tanzes und der Musik und sagt, dass Tanz eine Kombination aus drei Faktoren ist - sich selbst, den/der Partner/in und die Musik. 

Lenka Sekaninova is a professional dancer, experienced trainer and choreographer as well as founder of and teacher at the Pilsen dance Studio "Dance by Lion´s". She grew up on the dance floor and dedicated her life to dancing. She beams with love and enthusiasm for dancing and also infects her students with this passion. During class, she is consequent and expects discipline. According to Lenka, dancing can recharge one's batteries.

Jirka Winter got into dancing for the first time at the age of 14, when he enrolled in swing classes with Lenka. Since then, he has tried many dances, but none has interested him as much as swing. His great pleasure is travelling and thanks to this he has gained experience at swing festivals around the world. During his student life he moved to Dublin, Ireland, for a year where he danced and taught classes at the Full Swing Dublin dance school. In his classes, he focuses most on the feeling of the dance and the music and says that dance is a combination of 3 factors - self, partner and music.

Charlotte & Jordan

Jordan (USA) a Charlotte (GER), které v současné době žijí v Berlíně, tančí lindy hop, balboa a shag již více než 7 let. Známí jsou především díky svému Shagu, který vyučují po celé Evropě a USA, soutěží na mnoha festivalech včetně Barcelona Shag Fest, Warsaw Shag Fest a nedávno vyhrály soutěž Shag na národním šampionátu v Jitterbugu v Camp Hollywood. Jsou nadšeni, že mohou svou vášeň a znalosti jitterbugu přenést na taneční parket.

Jordan (USA) und Charlotte (GER), die derzeit in Berlin leben, tanzen seit über 7 Jahren Lindy Hop, Balboa und Shag. Sie sind vor allem für ihren Shag bekannt und haben in ganz Europa und den USA unterrichtet. Sie nahmen an mehreren Festivals teil, darunter das Barcelona Shag Fest, das Warsaw Shag Fest und gewannen kürzlich den Shag-Wettbewerb bei der National Jitterbug Championship im Camp Hollywood. Sie freuen sich darauf, ihre Jitterbug-Leidenschaft und ihr Wissen auf die Tanzfläche zu bringen.

Based currently in Berlin, Jordan (USA) and Charlotte (GER) have been dancing Lindy Hop, Balboa and Shag for over 7 years. Known mostly for their Shag, they have taught across Europe and the US, competing at multiple festivals including Barcelona Shag Fest, Warsaw Shag Fest, and recently winning the Shag contest at the National Jitterbug Championship at Camp Hollywood. They are excited to bring their jitterbug passion and knowledge to the dance floor. 

Míša & Štěpán

Míša a Štěpán přinášejí hravý vibe z Prahy. Rádi společně přemýšlí nad vším, co se tance týká - Štěpán je jazzový a swingový geek a Míša se ráda pitvá v detailech, jak tělo při pohybu pracuje. Možná zboří konvence, na které jste byli zvyklí.

Míša und Štěpán bringen eine verspielte Stimmung aus Prag mit. Sie denken gerne gemeinsam über alles nach, was mit Tanz zu tun hat - Štěpán ist ein Jazz- und Swing-Fan und Míša seziert gerne die Details, wie der Körper bei der Bewegung funktioniert. Vielleicht brechen sie die Konventionen auf, an die du dich gewöhnt hast.

Míša and Štěpán bring a playful vibe from Prague. They like to think together about everything dance related - Štěpán is a jazz and swing geek and Míša likes to dissect the details of how the body works when moving. Maybe they'll break down the conventions you've been used to.

Kamila

Lektorka stepu, choreografka a zakladatelka Step by Step studia v Plzni v roce 2010. Dříve herečka v muzikálu DJKT. V současné době u ní stepuje více jak 170 stepařů od malých dětí až po seniory. Studio má za sebou řadu vystoupení a soutěží.

Stepptanztrainerin, Choreographin und Gründerin des "Step by Step" Studio, das seit 2010 in Pilsen existiert. Früher war sie als Schauspielerin am J. K. Tyl Theater tätig. Heute unterrichtet sie mehr als 170 Stepptänzer/innen aller Altersgruppen. Mit ihrem Studio feierte sie Erfolge im Rahmen von Auftritten und Wettbewerben. 

Step dance teacher, choreographer and founder of the "Step by Step" studio which exists in Pilsen since 2010. She used to be an actress at the J. K. Tyl Theatre in Pilsen. Today, she is teaching more than 170 step dancers of all age groups. Her dance studio has successfully participated in performances and competitions.