storno podmínky | Stornierungsbedingungen | cancellation policy 2023

Při stornu do 5. listopadu vrátíme zaplacené kurzovné ponížené o 400 Kč. Při stornu od 6. listopadu kurzovné nevracíme. Při doložení zdravotní indispozice (lékařské potvrzení, neschopenka u zaměstnavatele) je možno celou zaplacenou částku uplatnit na příštím ročníku LHHC (listopad 2024).

Im Falle der Stornierung vor dem 5. November erstatten wir die bezahlte Kursgebühr abzüglich 400 CZK / 16 EUR. Bei Absagen ab dem 6. November erstatten wir keine Kursgebühren. Bei nachgewiesener gesundheitlicher Unfähigkeit (ärztliches Zeugnis, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung)  kann der gesamte ausbezahlte Betrag für den nächsten Jahrgang des LHHC (November 2024) beantragt werden.

In case of cancellation by 5 November we will refund the course fee paid with a reduction of 400 CZK / 16 EUR. For cancellations after 6 November we will not refund the registration fee. If you provide proof of medical disability (sick certificate, sick leave from your employer), the full amount paid can be applied to the next LHHC (November 2024).


catering 2023

Součástí DEPO2015 je kavárna & bistro "Ústředna". Zajistili jsme pro Vás možnost si předem objednat oběd na pátek, sobotu a na neděli (výdej všechny dny mezi 11:00 a 14:00), vybírejte zde. Objednávka je závazná, mezní termín pro objednání či zrušení objednávky je pondělí 13.11. ve 14:00. Prosíme o platbu předem (na stejný účet, jako jste platili kurzovné) se splatností nejpozději v úterý 14.11.

Zur DEPO2015 gehört ein Café & Bistro "Ústředna". Wir haben für euch eine Vorbestellung des Mittagessens für Freitag, Samstag und Sonntag (an allen Tagen zwischen 11:00 und 14:00 Uhr) vorbereitet, bitte siehe hier. Die Bestellung ist verbindlich, die Frist für die Bestellung oder Stornierung endet am Montag, den 13.11. um 14:00 Uhr. Bitte zahle im Voraus (auf das gleiche Konto, auf das du die Kursgebühr gezahlt hast) mit einem Fälligkeitsdatum bis spätestens Dienstag, 14.11.

DEPO2015 includes a café & bistro "Ústředna". We have arranged for you to pre-order lunch for Friday, Saturday and Sunday (serving between 11am and 2pm), please choose here. The order is binding, the deadline for ordering or cancelling is Monday 13 November at 2pm. Please pay in advance (to the same account as you paid the course fee) with a due date no later than Tuesday 14 November.


DEPO2015

místo konání campuVeranstaltungsort des Camps | the venue

DEPO2015 je kulturní a kreativní centrum Plzně. Vzniklo v rámci projektu Evropské hlavní město kultury 2015; slouží k pořádání koncertů, festivalů, výstav, sídlí v něm mnoho podnikatelů a kreativců. Camp se bude odehrávat ve třech sálech. K dispozici bude po celý den kavárna-bistro "Ústředna" s možností poobědvat, dát si kávu či plzeňské pivo a chvíli odpočinout mezi lekcemi.

DEPO2015 ist ein Zentrum zur Förderung der Kreativwirtschaft in Pilsen. Es ist im Rahmen des Projektes "Kulturhauptstadt Europas 2015" entstanden. Seine Räumlichkeiten stehen für Veranstaltungen wie Konzerte, Festivals und Ausstellungen zur Verfügung. Außerdem ist hier der Sitz vieler Unternehmer und Künstler. Auch unser Herbstcamp wird in diesen Räumlichkeiten stattfinden. Das Café ist für die Teilnehmer den gesamten Tag über geöffnet. Hier könnt ihr zu Mittag essen, euch einen Kaffee oder ein Pilsner Bier bestellen und euch zwischen den Kursen erholen.

DEPO2015 is a center for the support of the creative industries in Pilsen. It was founded as part of the project "European Cultural Capital 2015". Its premises are available for concerts, festivals and exhibitions. Many companies and artists are located here as well. Our fall camp will take place here. The Café will be opened all day for the participants. Here, you can have lunch, order coffee or a Pilsner beer and relax between classes.