Informace k hygienickým opatření v souvislosti s covid-19

 • Po všech účastnících budeme vyžadovat potvrzení o splnění pravidla "O-N-T" (očkování / prodělání / testování) covid-19 v souladu s platnými pravidly.
 • Tančí se bez roušek/respirátorů.
 • Při výuce budou taneční partneři rotovat, jak bývá zvykem, ale po případných stálých párech nebudou lektoři rotaci vyžadovat.
 • Základní pravidlo: Nejsi-li fit, zůstaň doma; kurzovné ti vrátíme (celé či poměrnou část, částku ponížíme o 150 Kč).

Informationen zu den hygienischen Maßnahmen (covid-19)

 • Von allen Teilnehmern werden wir eine Bestätigung der Einhaltung der "3G-Regel" (geimpft / genesen / getestet) gemäß den geltenden Regeln benötigen.
 • Man tanzt ohne Maske.
 • Während des Unterrichts rotieren die Tanzpartner wie gewohnt, aber von eventuellen festen Paaren werden die Lehrer keine Rotation verlangen.
 • Grundregel: Wenn du nicht fit bist, bleibe zu Hause; wir zahlen die Kursgebühr zurück (minus 6 €).

Hygienic arrangements (covid-19)

 • We will require confirmation of compliance with the "VRT rule" (vaccinated / recovered / tested) from all participants in accordance with the applicable rules.
 • We dance without a mask.
 • During the lesson, the dance partners rotate as usual, but the teachers will not force them to rotate if not wanted.
 • Basic rule: if you are not fit, stay at home; we will pay back the course fee (minus 6 €).

DEPO2015

Místo konání campu |

Veranstaltungsort des Camps

the venue

DEPO2015 je kulturní a kreativní centrum Plzně. Vzniklo v rámci projektu Evropské hlavní město kultury 2015; slouží k pořádání koncertů, festivalů, výstav, sídlí v něm mnoho podnikatelů a kreativců. Camp se bude odehrávat ve dvou sálech. K dispozici bude po celý den DEPOCafé s možností poobědvat, dát si kávu či plzeňské pivo a chvíli odpočinout mezi lekcemi.

DEPO2015 ist ein Zentrum zur Förderung der Kreativwirtschaft in Pilsen. Es ist im Rahmen des Projektes "Kulturhauptstadt Europas 2015" entstanden. Seine Räumlichkeiten stehen für Veranstaltungen wie Konzerte, Festivals und Ausstellungen zur Verfügung. Außerdem ist hier der Sitz vieler Unternehmer und Künstler. Auch unser Herbstcamp wird in diesen Räumlichkeiten stattfinden. Das DEPOCafé ist für die Teilnehmer den gesamten Tag über geöffnet. Hier könnt ihr zu Mittag essen, euch einen Kaffee oder ein Pilsner Bier bestellen und euch zwischen den Kursen erholen.

DEPO2015 is a center for the support of the creative industries in Pilsen. It was founded as part of the project "European Cultural Capital 2015". Its premises are available for concerts, festivals and exhibitions. Many companies and artists are located here as well. Our fall camp will take place here. The DEPOCafé will be opened all day for the participants. Here, you can have lunch, order coffee or a Pilsner beer and relax between classes. 

Přenocování | Übernachtung


***Na textu pracujeme.***

***Der Text kommt bald.***

***English text coming soon. ***

Další praktické informace | weitere praktische Informationen


***Na textu pracujeme.***

***Der Text kommt bald.***

***English text coming soon. ***