2019: lektoři | Lehrer | teachers

Lenka, Lydia, Kamila, Marine, Ali, Sebastian, Guillaume, Jirka, Jiřík

Lenka & Jirka

Lenka Sekaninová, rodačka ze slovenských Košic, je profesionální tanečnice, lektorka, choreografka a zakladatelka tanečního studia Dance by Lion´s Plzeň. Na tanečním parketě v podstatě vyrostla a zasvětila mu celý svůj život. Láska k tanci z ní přímo čiší a tvrdí, že na parketě se nedá unavit, protože tanec člověka energií nabíjí. Je iniciátorkou různých tanečních projektů a autorkou mnohých mistrovských choreografií. Jako taneční chameleon s lehkostí proplouvá různými tanečními styly. Svou taneční cestu započala ve 3 letech soutěžním společenským tancem, ke kterému se postupně přidali moderní tanec, jazzdance, salsa a v roce 2008 také swing, jehož variabilita, rozmanitost a bezstarostnost jí natolik učarovali, že mu dnes věnuje nejvíc prostoru a jeho vlivy jsou patrné ve vší její práci. V roce 2007 byla finalistkou televizní taneční soutěže Bailando a dnes ji mimo jiné můžete vidět tančit v Národním divadle v inscenaci Ondřeje Havelky V rytmu swingu buší srdce mé. Soutěží ve swingu se z času na čas účastní pro zábavu a letos v Mnichově na festivalu Rock That Swing se s Petrem Benešem protančili do finále Lindy Cupu a vyhráli Shag Battle.

Jirka začínal s tancem v roku 2015 jako Lenčin žák. Swingu propadl hned po první lekci a již rok později měl s Lenkou první taneční show. Od té doby s ní pravidelně vystupuje, účastní se různých workshopů a festivalů doma i v zahraničí, kde se učí nejen swingu, ale také dalším tanečním stylům a je Lenčiným nepostradatelným partnerem na swingových tanečních workshopech.

Lenka ist eine professionelle Tänzerin, erfahrene Trainerin und Choreographin sowie Gründerin und Lehrerin des Pilsener Tanzstudios "Dance by Lions". Sie ist auf dem Tanzparkett aufgewachsen und hat ihr ganzes Leben dem Tanz gewidmet. Sie strahlt vor Liebe und Begeisterung zum Tanz und steckt mit ihrer Leidenschaft auch ihre Schüler/innen an. Im Unterricht ist sie konsequent und erwartet Disziplin. Laut Lenka lädt das Tanzen die Batterien des Menschen wieder auf. 

Lenka is a professional dancer, experienced trainer and choreographer as well as founder of and teacher at the Pilsen dance Studio "Dance by Lion´s". She grew up on the dance floor and dedicated her life to dancing. She beams with love and enthusiasm for dancing and also infects her students with this passion. During class, she is consequent and expects discipline. According to Lenka, dancing can recharge one's batteries.

Marine & Guillaume

Marine tančí od čtyř let. Po letech solového tance začala v roce 2012 s lindy hopem v anglickém Leedsu. V tom samém roce objevil Guillaume lindy hop v Paríži, načež strávil několik měsíců v Montrealu v tanečním studiu Studio 88 (SAF). Od roku 2014 Guillaume pravidelně učí v Brně u Swing Wings, v pražských Swing Busters a Zig-Zag a ve vídeňské škole Some Like It Hot a IG Hop. Marine učí v pařížském Social Swing Systeme a též v pražských swingových školách. Guillaume a Marine spolupracují spolu od roku 2013. Od té doby vedli kurzy v Paříži, Varšavě, Praze a Brně a navštěvují další swingové eventy, soutěže a exhibice. Zbožňují aerials, hraní si s rytmy a rychlá tempa. Jejich výuka je velmi technická a zároveň perfektně zábavná zároveň. Pokud se sálu uslyšíte smích, velmi pravděpodobně tam učí Guillaume s Marine! Dávají důraz na tanec v sociálním a historickém kontextu. Jejich krédo je: dělat lidi šťastnými skrze tanec prostřednictvím hudby. 

Marine tanzt, seit sie vier Jahre alt war. Nachdem sie jahrelang solo getanzt hatte, begann sie 2012 in Leeds (GB), Lindy Hop zu tanzen. Im gleichen Jahr entdeckte Guillaume Lindy Hop in Paris und verbrachte daraufhin mehrere Monate in Montreal, um am Studio 88 (SAF) zu lernen. Seit 2014 unterrichtete Guillaume regelmäßig in sowohl Tschechien, in Brno für Swing Wings und in Prag für Swing Busters und Zig-Zag, als auch in Österreich (Wien) für Some Like It Hot und IG Hop. Marine unterrichtete beim Social Swing System in Paris und auch für Swing Busters und Zig-Zag in Prag. Guillaume und Marine trafen sich zum ersten mal auf dem Tanzparkett während des Paris Lindy Exchange 2013 und gingen eine Partnerschaft ein, die seitdem gedeiht. Zusammen haben sie Workshops in Paris, Krakau, Warschau, Brno und Prag gegeben und reisen sie regelmäßig zu verschiedenen Swing-Veranstaltungen um zu tanzen, aufzutreten, an Wettbewerben teilzunehmen und ihre Liebe fürs Tanzen zu teilen und zu vermitteln. Besonders gerne mögen sie Hebefiguren, mit dem Rhythmus zu spielen und schnelles Tempo. Ihr Fokus beim Unterrichten liegt generell auf technischen Aspekten, aber gleichzeitig bleibt es locker: wenn man Lachen aus dem Studio hört, sind es wahrscheinlich die beiden, die unterrichten. Sie legen viel Wert darauf, den Tanz in seinem sozialen und kulturellen Kontext zu sehen. Ihr Motto: Menschen durchs gemeinsame Tanzen zur Musik glücklich zu machen.

Marine has been dancing since she was 4 years old. After years of solo dancing, she started Lindy Hop in Leeds (UK) in 2012. That same year Guillaume discovered Lindy Hop in Paris and then spent several months in Montreal to be trained by the Studio 88 (SAF). Since 2014, Guillaume has taught regularly in Czech Republic in Brno for Swing Wings and in Prague for Swing Busters and Zig-Zag as well as in Austria (Vienna) for Some Like it Hot and IG Hop. Marine has taught for Social Swing Systeme in Paris and for Swing Busters and Zig-Zag in Prague. Guillaume and Marine met for the first time on the social dancefloor during the Paris Lindy Exchange in 2013 and formed a partnership that has been flourishing ever since. They have taught together in workshops in Paris, Krakow, Warsaw, Brno, Prague and they regularly travel to different swing events to social dance, perform in shows, take part in competitions, teach and share their love for dancing. In particular, they love aerials, playing with the rhythm and fast tempos. Their teaching is generally very technical while keeping it fun at the same time: if you hear laughing in the studio, they are most likely teaching. They attach great importance in placing the dance into its social and historical context. Their credo value: making people happy by dancing together with the music.

Lydia & Sebastian

Sebastianovo první setkání se swingem proběhlo v Berlíně v roce 2010. Krátce nato absolvoval první kurz a od té doby si nenechal ujít žádnou příležitost k tančení swingu. V roce 2014 přesídlil do Regensburgu aby zjistil, že zde chybí etablovaná swingová taneční scéna. Řešením by rozhodně nebylo, aby se tance jen tak vzdal! A proto se rozhodl rozjet kurzy a tanečně-swingařskou komunitu vystavět od základu. Navštěvoval semináře a chodili na soukromé hodiny s profi tanečníky, kdykoliv to jen bylo možné. Od té doby se swingem nakazilo mnoho lidí, počet nadšenců a účastníků kurzů se stále zvyšuje a regensburská swingová komunita se živě a kontinuálně rozrůstá.

Sebastian kam zum ersten Mal 2010 in einer Bar in Berlin mit Swing in Kontakt. Kurz darauf belegte er seinen ersten Kurs und verpasste seitdem keine Gelegenheit zu swingen. 2014 zog er nach Regensburg um festzustellen, dass es keine etablierte Swingszene gab. Aufs Tanzen zu verzichten war aber keine Option! Deshalb entschloss er sich, Kurse zu organisieren und eine Swing-Gemeinde aufzubauen. Er besuchte Seminare und Privatstunden mit professionellen Tänzern, wann immer dies möglich war. Seitdem haben sich viele Menschen mit dem Swing infiziert, die Zahl der Begeisterten und der Kursteilnehmer nimmt stetig zu und die Regensburger Swing-Community wächst lebhaft und kontinuierlich.Lydia begann Ballett zu tanzen, als sie sieben Jahre alt war. Später fügte sie ihrem Repertoire Stepptanz, Hip Hop, zeitgenössischen und Jazztanz sowie Standardtanz hinzu. Dann verliebte sie sich ins Swingtanzen. Ihr Fokus liegt auf der Beinarbeit und Musikalität. Im Moment unterrichtet sie zusammen mit Sebastian in Regensburg wöchentliche Lindy Hop-Stunden.

Sebastian's first contact with Swing was 2010 in a bar in Berlin. Soon after, he took his first class and has never since missed an opportunity to swing dance. When he moved to Regensburg in 2014, he had to learn that there was no scene in his new hometown. To stop dancing was not an option, so he decided to organize lessons and grow a swing dance community. He visited trainer-seminars and took private lessons from top class dancers whenever possible. Since then, more and more people have been infected with the swing virus, with a growing number of swing enthusiasts and people attending classes and events, and a vivid scene came into being.

Lydia started with ballet dancing as a 7-year old, later adding tap dancing, Hip-hop, Contemporary and Jazz Dance as well as standard couple dancing to her repertoire. She then fell in love with swing dancing. Her main focus is on footwork and musicality. At the moment she is teaching weekly Lindy Hop classes with Sebastian in Regensburg.

Kamila

Lektorka stepu, choreografka a zakladatelka Step by Step studia v Plzni v roce 2010. Dříve herečka v muzikálu DJKT. V současné době u ní stepuje více jak 170 stepařů od malých dětí až po seniory. Studio má za sebou řadu vystoupení a soutěží. Letos se probojovali až na Mistrovství světa ve stepu, které se koná v listopadu 2018. 

Stepptanztrainerin, Choreographin und Gründerin des "Step by Step" Studio, das seit 2010 in Pilsen existiert. Früher war sie als Schauspielerin am J. K. Tyl Theater tätig. Heute unterrichtet sie mehr als 170 Stepptänzer/innen aller Altersgruppen. Mit ihrem Studio feierte sie Erfolge im Rahmen von Auftritten und Wettbewerben. In diesem Jahr haben sich ihre Stepptänzer sogar bis zur Steppweltmeisterschaft durchgekämpft, die im November dieses Jahres stattfinden wird. 

Step dance teacher, choreographer and founder of the "Step by Step" studio which exists in Pilsen since 2010. She used to be an actress at the J. K. Tyl Theatre in Pilsen. Today, she is teaching more than 170 step dancers of all age groups. Her dance studio has successfully participated in performances and competitions. This year, her students will even compete in the tap dance world championship in November.


Ali & Jiřík

Tuto dvojku zná každý plzeňský swingař. V roce 2017 totiž založili "swingové pondělky" - pravidelné pondělní swingové tančírny. Chcete zjistit, co to swing je, jak to chodí na tančírnách a naučit se pár základních kroků? Pak přijďte na jejich lekce pro úplné začátečníky. Lekce probíhají v češtině.

Jeder Swingtänzer in Pilsen kennt ihre Namen. 2017 begründeten sie die "Swing Mondays" - regelmäßiges monägliches Swingtanzen. Willst du herausfinden, was dieser Swing eigentlich ist, wie er funktioniert und ein paar grundlegende Schritte lernen? Dann komm in ihre Stunden für komplette Anfänger. Der Unterricht wird auf Tschechisch gegeben.

Every swing dancer in Pilsen knows their names. In the year, 2017 they set up the tradition of "Swing Mondays" - regular Monday swing dancing. Do you want to find out what this swing is, how it works and to learn a few basic steps? Then come to their lessons for complete beginners. Lessons are in Czech.