2022

Rozvrh hodin | Stundenplan | Schedule

Popisy jednotlivých lekcí viz níže! 

Beschreibungen von allen Stunden siehe unten! 

For detailed information about each lesson see below!

ZERO (úplný začátečník): Ještě jsi nikdy swing netančil(a) a chceš to zkusit.

TASTER (ochutnávka): Tančíš jiné swingové tance a tento si právě poprvé vyzkoušíš.

BEG (začátečník): Tančíš chvíli, znáš základní kroky a chceš se rozvíjet a osvojovat si nové figury.

INT (pokročilý): Už máš něco odtancováno, baví tě nové variace a finty.

ADV (velmi pokročilý): Na parketu jsi ve svém živlu a hledáš další taneční výzvy.


ZERO (komplette Anfänger): Du hast noch nie Swing getanzt und willst es ausprobieren.

TASTER (Kostprobe): Du tanzt andere Swingtänze und du wirst diesen zum ersten Mal ausprobieren.

BEG (Anfänger): Du tanzt seit Kurzem, kennst alle Grundschritte, willst deine Technik weiterentwickeln und neue coole Figuren kennenlernen.

INT (Fortgeschrittene 1): Du tanzt schon seit einigen Jahren und möchtest nun neue Tanzvariationen und Tricks weiterzuentwickeln, um dein Tanzen auf eine höhere Stufe zu bringen.

ADV (Fortgeschrittene 2): Du fühlst dich auf dem Tanzparkett zu Hause und suchst stets nach neuen Herausforderungen.


ZERO (complete beginner): You have never danced swing and you want to try it out.

TASTER: You dance other swing dances and you will try this one for the first time.

BEG (beginner): You have been dancing swing for a short time, know the basics and want to develop new figures.

INT (intermediate): You have been dancing swing for a few years and you want to improve your variations and tricks.

ADV (advanced): Your skills are very high and you are looking for new challenges.


Výuka bude probíhat převážně v angličtině.

Die Kurse werden auf English unterrichtet.

The classes will be taught in English.


Lekce | Kurse | Lessons:

Nr. 01 | Colleg. Shag (INT)

Hesitation Kicks (Lenka & Jirka)

Must-have pro všechny shagové tanečníky, které baví kicky!

Ein Muss für alle Shag-Tänzer, die Kicks mögen!

A must-have for all shag dancers who enjoy kicks!


Nr. 02 | Balboa (BEG)

Balboa Basics (Artur & Tereza)

Podíváme se pod drobnohledem na uphold a downhold.

Schauen wir uns Uphold und Downhold näher an.

We take a close look at uphold and downhold.


Nr. 03 | Lindy Hop (ADV)

First Stops Choreography (Artur)

Naučte se jednu z klasických choreografii od Whitey's Lindy Hoppers..

Lerne eine der klassischen Choreographien von Whitey's Lindy Hoppers.

Learn one of the classic choreographies by Whitey's Lindy Hoppers.


Nr. 04 | Lindy Hop (BEG)

Musicality (Sebastian & Marine)

Hudba není jen tvůj metronom. Spoj se s hudbou tím, že pochopíš její strukturu.

Swing-Musik ist nicht nur dein Metronom. Verbinde dich mit der Musik, so dass du ihre Struktur verstehst.

Swing music isn't just your metronome. Connect to the music by understanding its structure.


Nr. 05 | Colleg. Shag (ADV)

Do Not Hesitate, Fly! (Lenka & Jirka)

Strávíme pár chvil s Hesitation Kicks a uvaříme z nich variace, které budete milovat!

Verbringen wir mal ein paar Minuten mit Hesitation Kicks und kochen wir eine Variante, die ihr lieben werdet!

Spend a few moments with Hesitation Kicks and cook up a variation you'll love!


Nr. 06 | Lindy Hop (INT)

Swing(Out) Maniacs (Sebastian & Marine)

Ponoř se do techniky Swing Out a nauč se také některé skvělé variace.

Vertiefe dich in die Swing Out Technik und lerne einige coole Variationen.

Dig deep into Swing Out technique and learn some cool variations too.


Nr. 07 | Lindy Hop (INT)

Barrel Rolls (Lenka & Jirka)

Rozválejme sudy několika různými způsoby a pohrajme si s tím!

Lasst uns die Fässer auf verschiedene Arten ausrollen und damit herumspielen!

Let's roll the barrels in a few different ways and play around with it!


Nr. 08 | Lindy Hop (ADV)

Rhytm into Your Feet (Artur & Cyrielle)

Rytmy pro improvizaci nahradíme jinými 6-count nebo 8-count rytmickými kroky.

Ersetze die Rhythmen für die Improvisation durch andere 6-Count oder 8-Count rhythmische Schritte.

Replace the rhythms for improvisation with other 6-count or 8-count rhythmic steps.


Nr. 09 | Lindy Hop (BEG)

1001 Tuck Turns (Eveline & Danny)

Tuck Turn doleva, Tuck Turn doprava. Další a další variace Tuck Turnu.

Tuck Turn links, Tuck Turn rechts. Tuck Turn-Variationen werden immer wieder kommen.

Tuck Turn left, Tuck Turn right. Tuck Turn variations will keep coming.


Nr. 10 | Colleg. Shag (BEG)

Orbit Turns (Lenka & Jirka)

Bláznivě vypadající, ale jednoduchá figura, založena na 6-count basicu, inspirována Nuts & Dates.

Eine verrückt aussehende, aber einfache Figur, basierend auf einem 6-Count Basic, inspiriert von Nuts & Dates.

A crazy looking but simple figure, based on a 6-count basic, inspired by Nuts & Dates.


Nr. 11 | Lindy Hop (ADV)

Charleston Transitions II (Sebastian & Marine)

Rychle a efektně! Náročné přechody pro tvůj Lindy Charleston.

Fast and fancy! Anspruchsvolle Übergänge für deinen Lindy Charleston.

Fast and fancy! Challenging transitions for your Lindy Charleston.


Nr. 12 | Lindy Hop (INT)

Solo Jazz in Lindy (Artur & Cyrielle)

Propojíme sólo jazz s Lindy Hopem. Suzie Q, Hallelujah, Tackie Annie, Boogie Forward: to vše se dá tancit v páru!

Wir werden Solo-Jazz mit Lindy Hop kombinieren. Suzie Q, Hallelujah, Tackie Annie, Boogie Forward: das alles kann man paarweise tanzen!

We'll combine solo jazz with Lindy Hop. Suzie Q, Hallelujah, Tackie Annie, Boogie Forward: it can all be danced in pairs!


Nr. 13 | Balboa (ADV)

Turns, otočky (Artur & Cyrielle)

Na této lekci to pořádně roztočíme!

In dieser Lektion werden wir es richtig drehen!

We'll give it a good spin in this lesson!


Nr. 14 | Lindy Hop (BEG)

Fancy Moves (Eveline & Danny)

Přidejme do vašeho slovníku trochu výstřednosti. Kombinace, které tě rozhoupou.

Bringen wir mal etwas Raffinessen in dein Vokabular. Kombinationen, die dich zum Schwingen bringen.

Let's add some fanciness to you vocabulaire. Combinations which will make you swing.


Nr. 15 | Lindy Hop (INT)

Charleston Transitions (Sebastian & Marine)

Úhledné přechody mezi lindy hopem a charlestonem.

Tolle Übergänge zwischen Lindy Hop und Charleston.

Neat transitoins between Lindy Hop and Charleston.


Nr. 16 | Lindy Hop (BEG)

Swing Out (Artur & Cyrielle)

Základní figura, bez které to nejde... Jdeme na to!

Die Grundfigur, ohne die es nicht geht... Auf geht's!

The basic figure without which it can't be done... Let's do it!


Nr. 17 | Lindy Hop (ADV)

Making It Easy (Eveline & Danny)

Ty pohyby znáte. Nyní se vrátíme k základům, aby tvůj tanec byl lehký a plynulý.

Du kennst die Bewegungen. Jetzt gehen wir zurück zu den Grundlagen, damit das Tanzen leicht und fließend wird.

You know the moves. Now we go back to basics to make your dancing easy and with flow.


Nr. 18 | Balboa (INT)

Elbow Stuff (Lenka & Jirka)

Variace využívající vedení za loket a jak na ně, aby fungovaly dobře a zároveň jsme se v nich cítili příjemně.

Variationen mit der Ellenbogenführung und wie man sie so anwendet, um sie gut zu machen und sich darin wohl zu fühlen.

Variations using the lead by the elbow and how to make them work well and make us feel comfortable in them at the same time.


Nr. 19 & 22 | Burlesque (TASTER - girls only)

Ready To Tease?! (Eveline)

Umění dráždit a svádět, cítit se žensky a být sama sebou. Vezmi si svůj nejvíc sexy outfit a podpatky, prosím!

Die Kunst, zu necken und zu verführen, sich weiblich zu fühlen und selbst zu sein. Bring bitte dein sexy Outfit und hohe Absätze mit!

The art of teasing and seducing, feeling femininine and being you. Bring your most sexy outfit and heels, please!


Nr. 20 | Lindy Hop (ZERO)

Swing Your Moves (Ali & Jiřík)

Ještě jsi nikdy swing netančil(a) a chceš to zkusit?! Tak to jsi tady správně! Ukážeme vám, o čem swing je. Naučíme vás pohupovat se podle hudby a chodit v rytmu swingu. A vyzkoušíme si základní princip swingu - vedení a následování v tanci.

Du hast noch nie Swing getanzt und willst es ausprobieren?! Dann bist du hier genau richtig! Wir zeigen dir, worum es beim Swing geht. Wir bringen dir bei, dich zur Musik zu bewegen. Und wir werden uns am grundlegenden Prinzip des Swing versuchen - im Tanz zu führen und zu folgen. *** Diese Stunde wird nur auf Tschechisch unterrichtet... aber... Tanz und Musik sind internationale Sprachen!

Have you never danced swing and do you want to try it?! You are in the right place here! We'll show you what swing is about. We will teach you how to bounce to the music and walk in the rhythm of swing. And we'll try the fundamental principle of swing - leading and following in dance. *** This lesson is taught only in Czech... but... dance and music are international languages!


Nr. 21 | Lindy Hop (ALL LEVELS - leaders only)

Skills and Drills for Leaders (Sebastian)

Rytmická říše divů! Intenzivní trénink triple stepu.

Rhythmus-Wunderland! Intensives Triplestep-Training.

Rhythm Wonderland! Intense triple-step training.


Nr. 23 | Lindy Hop (ZERO)

Let's Swing Together (Ali & Jiřík)

Swing je především zábava. A čím víc nás společně tancuje, tím líp! Pojď se s námi postavit do kruhu a zkus si zatančit několik jednoduchých figur v Big Apple. Naučíme tě i jednu originální plzeňskou - Break Kiss :-*

Swing macht Spaß. Und je mehr von uns zusammen tanzen, desto besser! Komm und stell dich mit uns in einen Kreis und probiere ein paar einfache Bewegungen im Big Apple aus. Wir zeigen dir sogar eine original Pilsner Figur - Break Kiss :-*   *** Diese Stunde wird nur auf Tschechisch unterrichtet... aber... Tanz und Musik sind internationale Sprachen!

Swing is first and foremost fun. And the more of us dancing together, the better! Come and stand in a circle with us and try to dance some simple figures in the Big Apple. We'll even teach you an original Pilsner one - Break Kiss :-*   *** This lesson is taught only in Czech... but... dance and music are international languages!


Nr. 24 | Blues (TASTER)

A Taste of Blues (Eveline & Danny)

Základy blues. Najdi spojení, pociť bluesový "vibe".

Die Grundlagen des Blues. Verbindung finden, den Blues-Vibe spüren.

The basics of Blues. Find connection, feeling the blues vibe.


Nr. 25 | Lindy Hop (ADV)

Turning & Spinning (Eveline & Danny)

Vytváření různých pohybů a sekvencí s otočkami a rotacemi.

Schaffung einer Vielzahl von Bewegungen und Sequenzen mit Drehungen und Wendungen.

Buiding a variety of moves and sequences with spins and turns. 


Nr. 26 | St. Louis Shag (BEG/INT)

Funny Travel (Lenka & Jirka)

Roztáhni křídla a vnes do svého shagu nový vítr i nové pohyby!

Breite deine Flügel aus und bringe frischen Wind und neue Moves in deinen Shag!

Spread your wings and bring fresh wind and new moves to your shag!


Nr. 27 | Lindy Hop (INT)

Frankie Sixes Variations (Sebastian & Marine)

Frankie Sixes znáš. Ale umíš i tyto varianty?

Du kennst die Frankie Sixes. Aber kennst du auch diese Variationen?

You know the Frankie Sixes. But do you know these variations?


Nr. 28 | Lindy Hop (INT)

Swing in the Swing Out (Eveline & Danny)

Snem každého lindyhoppera je dokonalý SwingOut. Pojďme do tohoto nejtančenějšího pohybu přidat swing.

Der Traum eines jeden Lindy Hoppers ist ein perfekter SwingOut. Lasst uns den Swing in den meistgetanzten Move einbauen.

Every Lindy Hopper's dream is a perfect SwingOut. Let's add the swing into the most danced move.


Nr. 29 | Lindy Hop (BEG)

Frankie's Sixes (Artur & Cyrielle)

Nemůžete tančit Lindy Hop, aniž byste se naučili jeden z nejlepších pohybů Frankieho Manninga!

Man kann nicht Lindy Hop tanzen, ohne einen der besten Frankie Manning-Moves zu lernen!

You can't dance Lindy Hop without learning one of the best Frankie Manning move!


Nr. 30 | Lindy Hop (ADV)

Twisted Lindy (Sebastian & Marine)

Pohybuj se s lehkostí a pracuj na twistech, otočkách a udržování flow.

Kommuniziere Bewegungen mit Leichtigkeit und arbeite an Drehungen, Wendungen und dem Halten des Flows.

Communicate movement with ease and work on twists, turns and keeping the flow.


Nr. 31 | Swing Step (TASTER)

Swing Step Basics (Kamila)

Zaujmi nejen na pohled, ale i na poslech - ťukej o parket! Pozn.: Pokud nemáš stepařské boty či jiné klapající boty s velmi tvrdou podrážkou, napiš nám velikost tvé nohy - zkusíme je pro tebe vypůjčit.

Beeindrucke nicht nur die Augen, sondern auch die Ohren - trommle auf dem Parkett! Anm.: Falls du keine Steppschuhe oder andere "klopfende" hast, gib uns Bescheid und wir bemühen uns darum, dir welche zu besorgen!

Impress not only the eyes, but also the ears - drum on the parquet! Note: If you don't have tap shoes or other "knocking" shoes, let us know and we will do our best to get you some!