2021

Rozvrh hodin | Stundenplan | Schedule

Popisy jednotlivých lekcí viz níže! 

Beschreibungen von allen Stunden siehe unten! 

For detailed information about each lesson see below!

ZERO (úplný začátečník): Ještě jsi nikdy swing netančil(a) a chceš to zkusit.

TASTER (ochutnávka): Tančíš jiné swingové tance a tento si právě poprvé vyzkoušíš.

BEG (začátečník): Tančíš chvíli, znáš základní kroky a chceš se rozvíjet a osvojovat si nové figury.

INT (pokročilý): Už máš něco odtancováno, baví tě nové variace a finty.

ADV (velmi pokročilý): Na parketu jsi ve svém živlu a hledáš další taneční výzvy.


ZERO (komplette Anfänger): Du hast noch nie Swing getanzt und willst es ausprobieren.

TASTER (Kostprobe): Du tanzt andere Swingtänze und du wirst diesen zum ersten Mal ausprobieren.

BEG (Anfänger): Du tanzt seit Kurzem, kennst alle Grundschritte, willst deine Technik weiterentwickeln und neue coole Figuren kennenlernen.

INT (Fortgeschrittene 1): Du tanzt schon seit einigen Jahren und möchtest nun neue Tanzvariationen und Tricks weiterzuentwickeln, um dein Tanzen auf eine höhere Stufe zu bringen.

ADV (Fortgeschrittene 2): Du fühlst dich auf dem Tanzparkett zu Hause und suchst stets nach neuen Herausforderungen.


ZERO (complete beginner): You have never danced swing and you want to try it out.

TASTER: You dance other swing dances and you will try this one for the first time.

BEG (beginner): You have been dancing swing for a short time, know the basics and want to develop new figures.

INT (intermediate): You have been dancing swing for a few years and you want to improve your variations and tricks.

ADV (advanced): Your skills are very high and you are looking for new challenges.


Výuka bude probíhat převážně v angličtině.

Die Kurse werden auf English unterrichtet.

The classes will be taught in English.

Lekce | Kurse | Lessons:

Nr. 01 - Boogie Woogie Basics (Vlad & Nastya)

BOOGIE TASTER

Charakter stylu. Figury a kroky v otevřeném a zavřeném držení.

Besonderheiten des Stils. Figuren und Beinarbeit in offenen und geschlossenen Positionen. 

Specifics of style. Figures and footwork in open and close positions.

Nr. 02 - Lollies (Lenka & Jirka)

BALBOA BEGINNER

Osvěžte svůj basic hezkou variací s mnoha možnostmi! 

Frische dein Basic mit einer schönen Variation mit vielen Optionen auf! 

Refresh your basic with a lovely variation with many options!


Nr. 03 - Happy Feet 2 (Sebastian & Kati)

LINDY HOP ADVANCED

Naše nohy jsou nástroje a my dodáváme hudbě rytmus. 

Unsere Füße sind Instrumente und wir fügen Rhythmus zur Musik hinzu. 

Our feet are instruments and we're adding rhythm to the music. 

Nr. 04 - Swing Out (Lenka & Jirka)

LINDY HOP BEGINNER

Figura, kterou by měl znát a přivést v dokonalost každý lindy hopper! 

Eine Figur, die jeder Lindy Hopper kennen und perfektionieren muss! 

A figure that every Lindy hopper must know and bring to perfection! 

Nr. 05 - Fancy-Kick Combo (Vlad & Nastya)

COLLEGIATE SHAG ADVANCED

Expresivní kombinace se změnou footworku k vyplnění hudební fráze.

Expressive Kombination mit wechselnder Beinarbeit, um eine musikalische Phrase zu füllen.

An expressive combination with footwork changes to fill a musical phrase.   

Nr. 06 - Happy Feet 1 (Sebastian & Kati)

LINDY HOP INTERMEDIATE

Parádní footwork!    Fancy footwork!

Nr. 07 - Coming Around (Petr & Lenka)

BALBOA BEGINNER

Zábavné bal-swing comearound variace, které každý potřebuje mít ve svém repertoáru. 

Bal-Swing-Comearound-Variationen, die Spaß machen und die du in deinem Repertoire haben musst. 

Bal-swing comearound variations that bring joy and you need to have them in your repertoire. 

Nr. 08 - Cross-Kick Variations (Vlad & Nastya)

COLLEGIATE SHAG ADVANCED

Tvorba variací v rytmu cross-kicks. 

Aufbau von Variationen mit Cross-Kick-Rhythmus. 

Building variations with cross kicks rhythm.  

Nr. 09 - Frankie's Favourites (Sebastian & Kati)

LINDY HOP INTERMEDIATE

Buď cool jako Frankie Manning s jeho oblíbenými kroky.

Mit seinen Liebslings-moves tanzt du so lässig wie Frankie Manning selber. 

Be as cool as Frankie Manning with his favourite steps. 

Nr. 10 - Keeping the Flow (Petr & Marine)

BALBOA INTERMEDIATE

Udržování flow v tanci a stabilní rytmus je základním kamenem pro to, aby se balboa stala jednoduše příjemným tancem i ve vyšších tempech hudby. 

Die Aufrechterhaltung des Flows im Tanz und starker Rhythmus ist grundlegend, um das Balboa-Tanzen in höheren Tempi leicht genießen zu können. 

Maintaining flow in the dance and strong rhythm is fundamental for enjoying balboa dancing in higher tempos easily. 

Nr. 11 - Kick It! (Lenka & Jirka)

COLLEGIATE SHAG BEGINNER

Posuň svůj basic na vyšší level a řekni ano variacím, které nesou v názvu slovo kick

Bringe deine Grundlagen auf die nächste Stufe und sage Ja zu den Variationen des Wortes Kick im Titel! 

Take your basic to the next level and say yes to variations with the word kick in the title! 

Nr. 12 - Swing Out Variations (Sebastian & Kati)

LINDY HOP ADVANCED

Na žádném workshopu nesmí chybět lekce swing-outů s bláznivými variacemi!

Zu jedem Workshop gehört eine Stunde mit abgefahrenen Swing Out Variationen dazu.

There has to be a Swing Out class with crazy variations! 

Nr. 13 - Six-Six-Four (Vlad & Nastya)

BOOGIE BEGINNER

Jak tančit šestidobové kroky na osmidobovou hudbu.

Wie man 6-Count Schritte zu 8-Count Musik tanzt.

How to dance six-count steps to eight-count music.  

Nr. 14 - Swing Your Moves (Ali & Jiřík)

LINDY HOP ZERO

Ještě jsi nikdy swing netančil(a) a chceš to zkusit?! Tak to jsi tady správně! Ukážeme vám, o čem swing je. Naučíme vás pohupovat se podle hudby a chodit v rytmu swingu. A vyzkoušíme si základní princip swingu - vedení a následování v tanci.

Du hast noch nie Swing getanzt und willst es ausprobieren?! Dann bist du hier genau richtig! Wir zeigen dir, worum es beim Swing geht. Wir bringen dir bei, dich zur Musik zu bewegen. Und wir werden uns am grundlegenden Prinzip des Swing versuchen - im Tanz zu führen und zu folgen.

Diese Stunde wird nur auf Tschechisch unterrichtet... aber... Tanz und Musik sind internationale Sprachen! 

Have you never danced swing and do you want to try it?! You are in the right place here! We'll show you what swing is about. We will teach you how to bounce to the music and walk in the rhythm of swing. And we'll try the fundamental principle of swing - leading and following in dance. 

This lesson is taught only in Czech... but... dance and music are international languages!

Nr. 15 - Balboa Choreo (Petr & Lenka)

BALBOA ADVANCED

Dáme dohromady krátkou choreografii plnou zábavných variací a triků.

Wir stellen eine kurze Routine voller cooler Moves und Tricks zusammen.

We will put together a short routine full of cool moves and tricks. 

Nr. 16 - Jazz Moves in Boogie Woogie (Vlad & Nastya)

BOOGIE INTERMEDIATE

Expresivní kombinace s klasickými jazzovými pohyby k vyplnění hudební fráze.

Eine ausdrucksstarke Kombination mit klassischen Jazzbewegungen, um eine musikalische Phrase zu füllen. 

An expressive combination with classical jazz moves to fill a musical phrase.

Nr. 17 - Lindy meets Flying Charleston (Lenka & Petr/Jirka)

LINDY HOP INTERMEDIATE

Kombinovat Lindy a Charleston je zábava! Stačí znát pár praktických přechodů!

Lindy und Charleston zu kombinieren macht Spaß! Kenne nur ein paar praktische Übergänge!

Combining Lindy and Charleston is fun! Just know a few practical transitions!

Nr. 18 - This Basic is Basic (Sebastian & Kati)

LINDY HOP BEGINNER

Proč tančíme basic step tak, jak jej tančíme, a jaký to má pak mít další vývoj? Nauč se volně se pohybovat po parketu, aniž bys myslel(a) na figury a kroky... 

Weshalb tanzen wir den Grundschritt, wie wir ihn tanzen und was hat es zur Konsequenz? Hier lernst du frei über die Tanzfläche zu tanzen, ohne an Figuren zu denken.

Why do we do our basic step the way we do it? What are the consequences of doing it that way? Learn to glide freely over the dancefloor. 

Nr. 19 - Swing Step Basics (Kamila)

TASTER/ALL

Zaujmi nejen na pohled, ale i na poslech - ťukej o parket! Pozn.: Pokud nemáš stepařské boty či jiné klapající boty s velmi tvrdou podrážkou, napiš nám velikost tvé nohy - zkusíme je pro tebe vypůjčit.

Beeindrucke nicht nur die Augen, sondern auch die Ohren - trommle auf dem Parkett! Anm.: Falls du keine Steppschuhe oder andere "klopfende" hast, gib uns Bescheid und wir bemühen uns darum, dir welche zu besorgen!

Impress not only the eyes, but also the ears - drum on the parquet! Note: If you don't have tap shoes or other "knocking" shoes, let us know and we will do our best to get you some!

Nr. 20 - Welcome to St. Louis Shag World! (Lenka & Jirka)

ST. LOUIS SHAG TASTER

Seznam se s tancem, do kterého se zamiluješ na první krok! 

Lerne den Tanz kennen, in den du dich im ersten Schritt verlieben wirst! 

Get acquainted with the dance you will fall in love with at the first step! 

Nr. 21 - It's All About the Rhythm (Petr & Marine)

LINDY HOP ADVANCED

Dodej svému lindy hopu nový rozměr přidáním rytmů do repertoáru, abys dosáhl(a) více jazzového feelingu. 

Bringe deinen Lindy Hop-Tanz auf die nächste Stufe, indem du Rhythmen in dein Vokabular aufnimmst, um einem Jazz-Feeling näher zu kommen. 

Bring your Lindy Hop dancing into next level by incorporating rhythms into your vocabulary to get closer to a jazz feeling. 

Nr. 22 - Mix & Match (Marine)

SOLO JAZZ ALL

Od stavebních kamenů ke kreativním sekvencím: nepotřebujete rozsáhlou zásobu kroků, abyste mohli tančit a vyjádřit se pohybem.

Von Bausteinen bis hin zu kreativen Sequenzen: Du brauchst kein riesiges "Vokabular", um dich zum Tanzen und Ausdruck zu bringen.

From building blocks to creative sequences: You don't need a huge "vocabulary" to get yourself to dance and express.

Nr. 23 - Easy but Fun (Lenka & Jirka)

ST. LOUIS SHAG BEGINNER /INTERMEDIATE

Pár jednoduchých, ale o to zábavnějších variací, se kterými uděláš parádu! 

Ein paar einfache, aber noch lustigere Variationen, um eine Show zu machen! 

Couple of easy but fun variation with huge effect! 

Nr. 24 - Balboa Musicality (Petr & Marine)

BALBOA INTERMEDIATE

I jednoduchým způsobem můžete vaši balbou učinit více muzikální a kreativní, když přidáte individuální improvizační nápady. 

Selbst einfache Ideen können deinen Balboa-Tanz musikalisch und kreativ machen, indem du individuelle Improvisationsfunktionen einführst.

Even simple ideas can make your Balboa dancing musical and creative by introducing individual improvisation features. 

Nr. 25 - Let's Go for a Promenade (Sebastian & Kati)

LINDY HOP BEGINNER

Vyšperkuj svoje promenády otočkami a rytmizací.

Pimpe deine Promenade mit Turns und Rhythmen.

Pimp up your Promenade with Turns and rhythms. 

Nr. 26 - 6 & 8-Count Figures Combinations (Vlad & Nastya)

LINDY HOP BEGINNER

Sestavíme kombinace na hudební frázi pomocí figur na šest a osm dob a opakujících kroků.

Baue deinen Tanz mit 6- & 8-Count-Figuren auf, baue Kombinationen auf und erweitere die Moves passend zur Musik.

Build Up Your Dance with 6- & 8-Count Figures: Building up combinations and expanding the moves to match the music. 

Nr. 27 - First Stops Routine (Petr & Lenka)

LINDY HOP ADVANCED

First Stops je stará dobrá choreografie vymyšlená slavnou taneční skupinou Whitey's Lindy Hoppers.

First Stops Routine ist eine alte klassische Choreographie, die von den berühmten Whitey's Lindy Hoppers eingeführt wurde.

First Stops routine is an old classical choreography introduced by the famous Whitey's Lindy Hoppers. 

Nr. 28 - Sugar Don't Push Me (Sebastian & Kati)

LINDY HOP INTERMEDIATE

Zatačíme si sugar-pushe. Mají mnohem více variant, než bys řekl(a)!

Wir tanzen Sugar Pushes. Abwechslungsreicher als du denkst!¨

Let's do some Sugar Pushes. There's more to it than you think!

Nr. 29 - Multiplying Steps (Vlad & Nastya)

BOOGIE BEGINNER

Prodloužení šestidobových figur pomocí opakujících se kroků pro dokončení hudební fráze.

Erweitern von 6-zähligen Figuren, Multiplizieren von Zügen, um der Musik zu entsprechen.

Expanding 6-count figures, multiplying moves to match the music. 

Nr. 30 - Fancy Feet (Petr & Lenka)

COLLEGIATE SHAG INTERMEDIATE

Collegiate Shag je především o hezkém footworku, přijďte se naučit nové variace a okořenit si tak tento tanec.

Beim Collegiate Shag dreht sich alles um ausgefallene Füße. Lerne neue Beinarbeitsvarianten kennen, um deinen Tanz aufzupeppen.

Collegiate Shag is all about fancy feet, come to learn new footwork variations to spice up your dancing. 

Nr. 31 - Slides (Sebastian & Kati)

LINDY HOP ADVANCED

Obuj si klouzavé boty a probrusli parketem!

Zieh deine rutschigsten Schuhe an und schlittere über die Tanzfläche!

Put on your slippy shoes and slide over the dancefloor!